ÅBO LUCIA 2019 INSAMLINGEN

Åbo Lucia samlar in medel tillsammans med Finlands Lucia

Insamlingen bidrar till kamratstöd och avlastning för familjer. Donationerna används för att stöda familjer i Åboland, och ger dem möjlighet att delta i Familjekraft-lägren. Pengarna används också för att utbilda de som arbetar med familjer i frågor kring våld i nära relationer. 


ÅBO LUCIA