Åbo Lucia samlar in medel tillsammans med Finlands Lucia

Insamlingen bidrar till kamratstöd och avlastning för familjer. Donationerna används för att stöda familjer i Åboland, och ger dem möjlighet att delta i Familjekraft-lägren. Pengarna används också för att utbilda de som arbetar med familjer i frågor kring våld i nära relationer. 

Åbos lucia 2020

Vem blir Åbos lucia 2020?

Vem av dessa fem kandidater blir Åbos lucia 2020? Kandidaterna är Sallianna Öztürk, Janina Karrenot, Jenna Danielsson, Janika Pulliainen och Sinna Savolainen.

Själva omröstningen öppnar här på www.abolucia.fi den 1.11.2020 och pågår till och med den 22.11.2020. Genom att rösta via webben stöder du Folkhälsans luciainsamling för arbetet med att kunna stöda barnfamiljer som har det svårt.

Det kommer också att finnas traditionella omröstningsurnor utplacerade vid 1) Folkhälsans Kvartersklubb, Henriksgatan 9, 2) Luckan i Åbo i Gillesgården och 3) Åbo Underrättelsers kontor i Hansakvarteret. Urnorna kommer att placeras ut så att de finns på plats från och med tisdagen 3.11.2020.

(Bilden: Markku Koivumäki Kameraboden/Kameraaitta)


ÅBO LUCIA