Åbos lucia 2022

Åbos lucia år 2022 är kandidat nummer 4 Cecilia Sjödahl från Pargas 

I sin kandidatpresentation säger Cecilia att hon som lucia vill sprida ljus och kärlek till alla som kan behöva extra kärlek för tillfället, finnas där för att sprida värme och glädje. Hon vill att alla ska känna sig värdefulla.

 

Åbo lucia samlar in medel till Luciainsamlingen tillsammans med Finlands lucia. De insamlade pengarna används för att hjälpa personer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden. De insamlade medlen vid omröstningen av Åbo lucia, används lokalt för familjer i Åbo och Åboland.

 

Luciainsamlingen har hittills understötts med 2 515,50€. Insamlingen pågår till och med 31.1.2023.

Ett stort tack till alla som har understött insamlingen!

 

Luciadagen 13.12.2022

kl. 7.30 - 8.30 Lucia-kaffe och kröning i Folkhälsans Kvartersklubb. Lucia-gruppen uppträder kl. 7.30 (kröning) och kl. 8.15.

kl. 17.30 Luciaandakt i Åbo domkyrka

Kl. 19.00 Lucia-gruppen uppträder i Hansakvarteret

(Presentationerna av kandidaterna gjorda av ÅU och bilderna tagna av Markku Koivumäki Kameraboden/Kameraaitta)

Bidra till insamlingen

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till Paytail var du väljer hur du vill betala. Ditt bidrag registreras efter att du slutfört betalningen.

Paytrail
Betalningen hanteras av Paytrail by NetsÅBO LUCIA