Åbos lucia 2021

Åbo lucia och tärnor kommer även i år!

Vi hoppas och gör vårt bästa för att kunna genomföra arrangemangen kring Åbos lucia i år. Det här för att det var så litet av fjolårets program som var möjligt att förverkliga.

Programmet för i år är följande:

13.12 kl. 17.30 Luciaandakt i Åbo domkyrka

Coronapassintyg, coronatestintyg (taget inom 72 timmar) eller intyg på att du haft corona gäller för Luciaandakten i Åbo domkyrka. Coronapassintygen kommer att kontrolleras vid dörren och vi ber dig därför komma i god tid.

13.12 kl. 19.00 uppträder Luciagruppen på Hansatorget i Åbo

19.12 kl. 16.00 uppträder Luciagruppen på Gamla Stortorgets Julmarknad

Fjolårets luciagrupp, med Janina Karrento som lucia, fortsätter även i år.

Folkhälsans luciainsamling till förmån för utsatta familjer i Finland pågår via den här sidan, från 31 oktober till den 31 december 2021.

Hör av dig till abolucia@folkhalsan.fi ifall ni önskar delta i luciainsamlingen eller om du har frågor om besök av luciagruppen.

(Bilden: Markku Koivumäki Kameraboden/Kameraaitta)

Bidra till insamlingen

Efter att du klickat på knappen "Välj betalningsmetod" skickas du till sidan var du väljer hur du vill betala. Din röst registreras efter att du slutfört din betalning.


ÅBO LUCIA