Åbo Lucia

Åbo Lucia 2018

 

Vem ska sprida ljuset?

Lucia står för ljus och  glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa  medmänniskor som har det svårt.

Lucia är luciainsamlingens frontfigur. Åbo lucia samlar även in medel för samma insamling som Finlands lucia. Den summa som samlas in via Åbo lucia samt mer än så kommer det Åboländska arbetet med utsatta famlijer till godo. Det arrangeras bla. Må bra-läger för familjer.

 

Är du Lucia? Känner du Lucia?

Om du vill bli Åbos lucia skall helst vara minst 17 år, tala svenska, bo eller studera i Åbo med omnejd, tycka om att uppträda och sjunga bra. 

Du kan också anmäla någon du känner som du tycker att skulle vara lämplig som Åbo Lucia. I så fall behöver du kandidatens medgivande.

Anmäl kandidater till nyheter@aumedia.fi (eller eller per post till adressen Logomo/Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo) enligt följande instruktioner:

  • Uppge kandidatens namn, ålder och kontaktuppgifter och gör en presentation av kandidaten (fritt formulerad), bifoga ett fotografi. Glöm inte att du ska fråga kandidaten på förhand och också skriva in att du har talat med henne.

 

Själva omröstningen är sedan 10.11 - 25.11.2018 på denna webbadress.

 

Insamling

Lucia har också en djupare uppgift, dvs röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig.