Åbo Lucia

Åbo Lucia 2018

Vem skall bli årets Åbo lucia? Rösta på din kandidat och stöd samtidigt Luciainsamlingen!

Lucia är en frontfigur för Luciainsamlingen. Genom att rösta stöder du insamlingen vars intäkter går till att stöda familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. 

Åbo lucia med tärnor besöker närmare 50 olika evenemang, daghem, skolor, sjukhus och äldreboenden i Åbo med omnejd. 

Omröstningen sker 10.11 - 25.11.2018 

Rösta på din kandidat härInsamling

Lucia har också en djupare uppgift, dvs röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig. 

Vill du läsa mera om insamlingen finns artiklar på bl.a. https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/luciainsamlingen/ och också på https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/luciainsamlingen2/