Åbo Lucia

Åbo Lucia Linnèa Gyllenberg med tärnor önskar dig

en fin Luciadag!

 

Insamling

Lucia har också en djupare uppgift, dvs röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig. 

Vill du läsa mera om insamlingen finns artiklar på bl.a. https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/luciainsamlingen/ och också på https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/luciainsamlingen2/