Åbo Lucia

Åbos Lucia 2017

 

Rösta på din luciakandidat 11.11 - 26.11.2017

Omröstningen är avgiftsbelagd. Klicka på din kandidat och slutfölj röstningen genom att delta i Luciainsamlingen med valbar summa.

Tack att du röstat och stöder insalingen!

Kandidatbilderna har tagits av Kamera-aitta.

 

Insamling

Lucia har också en djupare uppgift, dvs röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig. 

Insamlingen är samma som för Finlands lucia. I alla fall den summa som Åbo luciainsamlingen hämtar kommer det Åboländska arbetet med utsatta famlijer till godo. Det kan tex. vara Må bra-läger för familjer.