Åbo Lucia

Rösta på Åbos Lucia och delta i insamlingen för utsatta barnfamiljer!

 

Fotografierna är tagna av Kamera Aitta/Boden i Åbo.

Kandidatintervjuerna har gjorts av Åbo Underrättelser och Yascha Gilbert.

1. Madeleine Glandberger
2. Jessika Peltola
3. Linnéa Gyllenberg
4. Minna Kangasharju
5. Ida Helle