Luciainsamlingen bidrar till kamratstöd och avlastning

Folkhälsans FamiljeKraft-läger ger utsatta familjer en chans att vila upp sig, fira semester och göra vad de vill och känner för – utan vardagsplikter. Lägerprogrammet är digert, men att delta i olika aktiviteter är helt frivilligt.

Utsatta familjer – de finns närmare än du tror 

Det finns många olika orsaker till att barnfamiljer har det tungt. Till exempel fattigdom, sjukdom eller brist på nära stödjande relationer gör att många familjer löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap trots att viljan och förmågan till gott föräldraskap finns.

Medlen ur Luciainsamlingen går till att stöda barnfamiljer i Finland. Så här används pengarna från luciainsamlingen till förmån för utsatta barnfamiljer:

Under åren 2014–2019 samlar luciainsamlingen in medel för att på olika sätt stödja barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. I fjol slog insamlingen nytt rekord och drog in över 193 000 euro, som använts till olika ändamål:

• FamiljeKraft-läger

• Våld i nära relationer: Folkhälsans Trappan-arbete

• FöräldraKraft- och Mammakraftgrupper

De medel som kom in från Åboland har använts för att stöda Åboländska familjer. Summan har använts så att många Åboländska familjer har kunnat delta i FamiljeKraft-lägren. Summan har också använts till att utbilda de som arbetar med familjer i frågor kring våld in ära relationer. I dessa Trappan-utbildningar är fokus på stödsamtal för barn som sett och/eller upplevt våld i hemmet.

Tack för att du har stött Luciainsamlingen! 

Vill du läsa mera om Luciainsamlingen, gå då in på https://www.lucia.fi/