Här kan du se Åbo Lucia i år

På Lucia-dagen den 13.12 kan du uppleva Åbo lucian på följande platser:

Kl. 7.30 – 8.30 Luciakaffe på Folkhälsans Kvartersklubb då Lucia kröns
Kl. 17.30 Lucia-andakt i Åbo Domkyrka
Kl. 19.00 uppträder Lucia med tärnor i Hansakvarteret