Åbo Lucia

Känner du Åbos Lucia 2017?

Nu är det dags att anmäla kandidater till Åbo lucia 2017. Anmäl kandidater till nyheter@aumedia.fi (eller eller per post till adressen Logomo/Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo) enligt följande instruktioner:     

  • Uppge kandidatens namn, ålder och kontaktuppgifter och gör en presentation av kandidaten (fritt formulerad), bifoga ett fotografi. Glöm inte att du ska fråga kandidaten på förhand och också skriva in att du har talat med henne.
  •  Sista anmälningsdag är 25.10 och sista röstningsdag på kandidaterna är 26.11.
  • Röstningen sker i år  elektroniskt, på webbplatsen www.abolucia.fi.
  • Man kommer att hitta en länk till röstningen på ÅU:s webbsajt.
  • Det går också att rösta på följande platser: Folkhälsans Kvartersklubb, Luckan i Åbo, Åbo Svenska Teater och Åbo svenska församlingshem Aurelia.

Lucia -evenmanget förverkligas som ett samarbete med Folkhälsan i Åbo, Aktia bank, Folkhälsans Förbund, Kameraboden, Köpcentrum Hansa, Yh Novias restonomstuderande, Åbo stad, Åbo svenska församling och Åbo Underrättelser.  Mera insamlingsinfo finns på: www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Aktuellt/Lucia/Luciainsamlingen1/

 

Omröstning

Omröstningen börjar i lördagen 11.11. Då öppnar även kandidatsidorna.

 

Insamling

Lucia har också en djupare uppgift, dvs röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig. 

Insamlingen är samma som för Finlands lucia. I alla fall den summa som Åbo luciainsamlingen hämtar kommer det Åboländska arbetet med utsatta famlijer till godo. Det kan tex. vara Må bra-läger för familjer.