Åbo Lucia

Åbos Lucia 2016

 

Lucia är en symbol för luciainsamlingen och gör tillsammans med sina tärnor närmare 50 besök på bland annat sjukhus, äldreboenden och fester.

 

Kandidaterna är:

1. Casandra Heininen

2. Sofia Pettersen

3. Adele Winberg

4. Nathalie Panisse

5. Malena Fromholdt

 

 

Omröstning

Omröstningen börjar i tisdag 15.11. Då öppnar även kandidatsidorna.

 

Insamling

Lucia har också en djupare uppgift, dvs röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig. 

Insamlingen är samma som för Finlands lucia. I alla fall den summa som Åbo luciainsamlingen hämtar kommer det Åboländska arbetet med utsatta famlijer till godo. Det kan tex. vara Må bra-läger för familjer.

Läs mer om insamlingen här: http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Aktuellt/Lucia/Luciainsamlingen1/